สร้อยพระ เชือกมูลี่ห่วงเงิน เชือกหนา0.2มิล ความยาว 30นิ้ว ปรับความยาวได้

20฿