สร้อยพระ1องค์ก้ามปูงานเลเซอร์ เชือกมูลี่ลูกปัดลงยาสุโขทัย เชือกหนา0.2มิล ความยาว 30นิ้ว ปรับความยาวได้

80฿